Eleget téve az Adatvédelmi Rendelet (GDPR) elvárásainak, ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket a részünkre átadott, az általunk nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges személyes adatok kezeléséről.

Adatkezelőként törekszünk arra, hogy az adatkezelés a mindenkor törvényi előírásokat betartva, jogszerűen történjen.

Személyes adatait bizalmasan kezeljük, az adatok megőrzése érdekében megteszünk

minden, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos

adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.

 

A tájékoztatóban előfordul, hogy olyan fogalmakat használunk, melyeket nem ismer. Ezek jelentése és magyarázata az alábbi weboldalon érhető el:

https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar

 

Ez a tájékoztató visszavonásig érvényes.

 

Amikor ebben a tájékoztatóban „adatról”, vagy „adatokról” olvas az alatt minden esetben személyes adatokat kell érteni.

 Adatkezeléssel kapcsolatban számunkra elsősorban az alábbi jogszabályok az irányadók:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: Rendelet).

 

 

 

1.             Ki kezeli az Ön személyes adatait? Kihez fordulhat adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel?

A személyes adatokat cégünk, a Wosser Energetika Kft kezeli:

 

Székhely: 1084 Budapest, Déri Miksa utca 6. 1. lház. 2. emelet 2.

Adószám: 29167825242

Cégjegyzékszám: 01 09 381795

 

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit az alábbi elérhetőségen teheti fel:

 

info@hoszivattyu.wosser.hu

 

2.             Milyen célokból, és milyen személyes adatokat kezelünk?

 • Szolgáltatásaink iránt érdeklődő, velünk kapcsolatba lépő ügyfeleinknek árkalkuláció, konzultáció, valamint kapcsolattartás céljából kezeljük elérhetőségeiket, úgymint:

 

 • Nevét
 • Lakcímét
 • Telefonszámát
 • E-mail címét
 • valamint az elküldött üzenetben esetlegesen megadott egyéb személyes adatokat

A fenti személyes adatokat Ön bocsájtja rendelkezésünkre, weboldalunkon, e-mailben, vagy más kommunikációs csatornán keresztül, amikor érdeklődik valamelyik szolgáltatásunk iránt

Az adatkezelés jogalapja a GPDR 6. cikkének b) pontja, az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Amennyiben nem jön létre üzleti kapcsolat cégünk és Ön között, abban az esetben személyes adatait töröljük, további célokra azt nem használjuk fel.

Adattovábbítás harmadik félnek: nem történik

 

 

 

 • Kis- és nagykereskedelmi ügyfeleink esetén szerződéskötés, valamint számlázás és a fizetés dokumentálása céljából kezeljük a számlakiállításhoz, valamint a szerződés megkötéséhez szükséges adatokat, úgymint:

 

 • Nevét
 • Lakcímét
 • Telefonszámát

A fenti személyes adatokat Ön bocsájtja rendelkezésünkre.

Az adatkezelés jogalapja a számviteli törvénynek való megfelelés érdekében, a GDPR 6. cikkének c) pontja, azaz jogi kötelezettség teljesítése, valamint GDPR 6. cikkének b) pontja alapján szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés.

A számlákat a törvény rendelkezései alapján 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni.

A szerződéseket 5 évig őrizzük meg.

Adattovábbítás harmadik félnek: a számlán szereplő információkat a NAV felé továbbítanunk kell, ez törvényi kötelezettségünk.

 

 • Velünk szerződött, pályázati támogatást igénybe vevő ügyfeleinknek segítséget nyújtunk a pályázat megfelelő előkészítésében, ezért pályázat előkészítéssel kapcsolatos segítségnyújtás céljából kezelünk minden olyan személyes adatot, ami a pályázat benyújtásához szükséges, úgymint:

 

 • teljes név
 • születési név
 • születési hely és idő
 • lakcím
 • állampolgárság
 • anyja neve
 • tartózkodási hely címe
 • adóazonosító jel
 • személyigazolvány szám
 • bankszámlaszám
 • telefonszám
 • e-mail cím

A fenti személyes adatokat Ön bocsájtja rendelkezésünkre.

Az adatkezelés jogalapja a GPDR 6. cikkének a) pontja alapján az érintett, azaz az Ön egyértelmű és kifejezett hozzájárulása. Hozzájárulását írásban adhatja meg, és bármikor visszavonhatja.

A részünkre átadott személyes adatokat addig kezeljük, amíg a pályázat megfelelő előkészítésre, és benyújtásra nem kerül, utána további célokra – hacsak valamelyik személyes adatot nem kezelünk más adatkezelési céllal is – nem használjuk fel, azt végérvényesen töröljük.

Adattovábbítás harmadik félnek: Amennyiben a pályázati anyagot a Solar Kit Hungary Kft adja be az Ügyfél helyett, az esetben a pályázati anyagot a támogató Magyar Állam részére kötelesek vagyunk továbbítani.

 

 

 • Nagykereskedelmi ügyfelek esetén kapcsolattartás céljából kezeljük Ügyfeleink által megadott kapcsolattartók elérhetőségét, úgymint:

 

 • Nevét
 • Telefonszámát
 • e-mail címét

A fenti személyes adatokat nagykereskedelmi Ügyfeleink adják meg, az ő felelősségük az érintett hozzájárulását az adatovábbításhoz beszerezni.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének f) alapján társaságunk jogos üzleti érdeke. A kapcsolattartás elengedhetetlen a megfelelő üzleti folyamatok biztosításához, mely ezen adatok nélkül nem lehetne lehetséges.

A kapcsolattartó(k) személyes adatait mindaddig kezeljük, míg köztünk üzleti kapcsolat áll fennt.

Adattovábbítás harmadik félnek: A kapcsolattartó adatait továbbítjuk nagykereskedelmi partnerünk felé.

 

 • Annak érdekében, hogy az általunk telepített eszközöket (pld napelem inverter) a megfelelő módon használni tudja, szükséges a gyártó oldalán regisztrálnunk azt, melyhez meg kell adni Ügyfeleink személes adatait, úgymint:

 

 • Nevét
 • e-mail címét
 • A telepítés helyét

 

A fenti személyes adatokat Ön bocsájtja rendelkezésünkre.

Az adatkezelés jogalapja a GPDR 6. cikkének a) pontja alapján az érintett, azaz az Ön egyértelmű és kifejezett hozzájárulása. Hozzájárulását írásban adhatja meg, és bármikor visszavonhatja.

Adattovábbítás harmadik félnek: személyes adatait továbbítjuk az adott termék gyártójának.

 

 • Ügyfeleink részére bizonyos időnként küldünk hírlevelet, melyben tájékoztatjuk őket aktuális akcióinkról. Az adatkezelés célja szolgáltatásaink, termékeink népszerűsítése. Ennek érdekében kezeljük Ügyfeleink

 

 • Nevét
 • e-mail címét

 

A fenti személyes adatokat Ön bocsájtja rendelkezésünkre, amikor feliratkozik a hírlevélre. A feliratkozás minden esetben Önkéntes, szabadon választott, és bármikor következmények nélkül visszavonható.

Az adatkezelés jogalapja a GPDR 6. cikkének a) pontja alapján az érintett, azaz az Ön egyértelmű és kifejezett hozzájárulása. Hozzájárulását írásban adhatja meg, és bármikor visszavonhatja.

A feliratkozáskor megadott személyes adatokat a törlési kérelemig megtartjuk és felhasználjuk.

Adattovábbítás harmadik félnek: nem történik

 

 

 

 • Honlapunk sütiket használ, hogy megkülönböztesse Önt Honlapunk más felhasználóitól. Ennek segítségével Ön könnyebben böngészhet Honlapunkon, és a sütik segítenek minket Honlapunk fejlesztésében is.

A süti egy olyan betűkből és számokból álló, kis fájl, amelyet a mi szerverünk küld és az Ön böngészőjében vagy az Ön számítógépének merevlemezén tárolunk, ha Ön ehhez hozzájárul. Általában arra szolgál, hogy azonosítson egy felhasználót, ha az a felhasználó a Honlapra lép. Rögzíti a Honlap meglátogatásának tényét és más, a látogatással kapcsolatos információt is tartalmaz.

 

Az alábbi sütifajtákat használhatjuk:

 

Feltétlenül szükséges sütik. A feltétlenül szükséges sütik weboldalunk használhatóságát segítik azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Statisztikai célú sütik. Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

Marketing sütik. A marketing sütiket a webhelyek látogatóinak nyomon követésére használják. A cél az, hogy releváns és vonzó hirdetések jelenjenek meg az egyes felhasználók számára, és ezáltal értékesebbek legyenek a megjelenítők és a harmadik fél hirdetői számára.

 

 

Böngészője beállításainak segítségével letilthatja az összes, vagy csak néhány sütit. Ha azonban böngészőjében az összes sütit letiltja (ideértve a feltétlenül szükséges sütiket), akkor előfordulhat, hogy Honlapunk egy részét vagy egészét nem fogja tudni elérni. A sütikről és azok letiltásáról az alábbi oldalon talál további információkat: www.allaboutcookies.org

 

3.             Kik jogosultak megismerni az Ön személyes adatait?

Vállalkozásunk ügyfélkiszolgálással foglalkozó kollégái, valamint adatfeldolgozóink ismerhetik meg az Ön személyes adatait.

 

4.             Biztonságban vannak a Wosser Energetika Kft-nél a személyes adataim?

Adatkezelőként törekszünk arra, hogy az általunk kezelt személes adatokat a mindenkori törvényi előírásokat betartva kezeljük, valamint az adatbiztonság érdekében megteszünk minden tőlünk elvárható intézkedést. Cégünk belső adatvédelmi szabályzattal rendelkezik, meg tartalmazza az adatok megfelelő kezelésével kapcsolatos rendelkezéseket, irányelveket.

 

 1. Milyen adatfeldolgozókat veszünk igénybe?

Bizonyos esetekben az Ön személyes adatai kezelésével megbízunk harmadik felet, hogy Társaságunk helyett adatkezelési műveleteket végezzen. Az általunk igénybe vett adatfeldolgozók:

 

Adatfeldolgozó

Milyen személyes adatokhoz fér hozzá? Milyen módon használhatja fel az adott személyes adatot (milyen tevékenységet végez az Adatkezelő részére)?

Mennyi ideig tárolhatja az adatokat?

HubSpot

CRM rendszerünk, ebben tárolunk minden ügyféllel kapcsolatos adatot, ebben követjük nyomon a szolgáltatásunk státuszát

 

Amíg élő szerződésünk van velük.

Wiredsign Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2643 Diósjenő, Dózsa György út 28/b

 

az www.eszerzodes.hu oldal üzemeltetője. Szolgáltatásukat szerződések elkészítésére, azok hitelesítésére használjuk, és a szerződésben megadott személyes adatok a cég szerverein vannak tárolva.

 

 

Amíg élő szerződésünk van velük,

SZÁMLÁZÓ ALKALMAZÁS?

Számlázó alkalmazásunk üzemeltetője, a számlakészítéshez és tároláshoz szükséges infrastruktúrát biztosítja

Amíg élő szerződésünk van velük.

Google Inc.
Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írország

Levelezőrendszerünk szolgáltatója, az email-ek a Google szerverein vannak tárolva. Az elektronikus levelek tartalmát az adatfeldolgozó nem olvassa, kizárólag az infrastruktúra szolgáltatást látja el. 

Amíg élő szerződésünk van velük.

KÖNYVELŐ?

Könyveléssel megbízott partnerünk, a kiállított számlák könyvelését végzi, így az azon szereplő személyes adatokhoz hozzáfér, de könyvelésen kívül semmilyen egyéb célra nem használja azokat

Amíg élő szerződésünk van velük.

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

küldeményszállítással megbízott partnerünk, a sikeres kézbesítés érdekében a címzett nevét, lakcímét és telefonszámát kezeli.

Amíg élő szerződésünk van velük

             

 

 1. Milyen jogok illetik meg Önt az adatkezeléssel kapcsolatban?

 Tájékoztatáshoz való jog

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

Hozzáférési jog

Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a

személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli

címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 1. d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen

időtartam meghatározásának szempontjai;

 1. e) az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá

vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 1. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás

megindításának joga;

 1. g) ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, úgy az adatok

forrására vonatkozó minden elérhető információ;

 1. h) ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is,

valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel

bír.

 

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

 

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az

érintettnek szükséges alátámasztania, valamint az érintettnek szükséges igazolnia azt is, hogy

valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Adatkezelő csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a korábbi adatot.

Az Adatkezelő felhívja tovább a figyelmet arra, hogy a személyes adataiban bekövetkezett változást az érintett mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint a jogainak érvényesülését.

 

Törléshez való jog

 

Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre

vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat

gyűjtötte vagy más módon kezelte;

 1. b) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját

képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 1. c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az

adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;

 1. d) a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 2. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 1. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok

pontosságát;

 1. b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának

korlátozását;

 1. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

vagy

 1. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 1. a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b)

pontja szerinti szerződésen alapul; és

 1. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

A fenti jogait adatvédelmi kapcsolattartónknak címre megküldött elektronikus levelében, az

Adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Az Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseinkről az Adatkezelő a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmet az Adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati jogairól.

Az érintett halálát követő öt éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal – ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16. (helyesbítéshez való jog) és 21. cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a Rendelet 17. (törléshez való jog) és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

 

Jogorvoslati lehetőségek

 

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Adatkezelővel

szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Adatkezelőnek, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó, vagy közös adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt is megindítható.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az

Adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes

adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Adatkezelő korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postacím: 1363Budapest, Pf. 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

 

Budapest, 2022. június 1.

 

 

 

Letöltöm